Svein Sæter

Vårsøghelga 24. – 26. mai

Svein Sæter er forfattar og «potet» frå Stangvika. Han har skrive ei mengde bøker; biografiar og historiske bøker, men òg fiske- og fangstbøker. Under Vårsøghelga kan du sjå Svein overalt der det er noko som foregår. Han er debattleiar, samtalepartnar til forfattaren i Boksøg og han les dikt saman med ungane på Kleiva. I tillegg til å vera god skribent er han ein kjøle god forteljar. Han er hyra til å skrive jubileumsboka til Vårsøghelga som kjem neste år.