Laget Vårsøg
Styret 2024

Styreleiar: Ole Magne Ansnes

Nestleiar: Karin Åsbø

Anne Lise Wullum
Linda Torvik
Ingvild Kårvatn
Jon Arne Mogstad

Pål Sæther
Lars Polden
Hanne Moen Fiske

 

 

Representant frå Surnadal Kommune: Lilli Husby

Kunstnerisk leiar: Henning Sommerro

Dagleg leiar: Anders Larsen

Vårsøghelga mottek årleg støtte frå Surnadal kommune, Norsk kulturråd og Møre og Romsdal fylke, i tillegg til støtte frå medlemmar av Vårsøglauget og Vårsøgvener.

 

Surnadal Kommune logo