Laget Vårsøg
Styret 2022

Styreleiar: Ole Magne Ansnes
Styremedlemmar:
Karin Åsbø (nestleiar)
Anne Lise Wullum
Linda Torvik
Ingvild Kårvatn
Jon Arne Mogstad
Lars Polden
Janne Husby
Pål Sæther

Representant frå Surnadal Kommune: Lilli Husby

Kunstnerisk leiar: Henning Sommerro

Dagleg leiar: Anders Larsen

Vårsøghelga mottek årleg støtte frå Surnadal kommune, Norsk kulturråd og Møre og Romsdal fylke, i tillegg til støtte frå medlemmar av Vårsøglauget og Vårsøgvener.

 

Surnadal Kommune logo