Laget Vårsøg vart stifta i 1999, og er organisasjonen som kvart år arrangerar Vårsøghelga. Laget består av eit styre leia av Ole Magne Ansnes, dagleg leiar Anders Larsen og kunstnerisk leiar Henning Sommerro.

Laget vil arbeide for eit auka kulturtilbod i kommunen, ved å arbeide fram eit årleg kulturarrangment av høg kunstnarleg kvalitet med basis i lokalsamfunnet, den lokale kulturhistoria og med stor publikumsappell lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vårsøglauget logo