Laget Vårsøg
Styret 2020

Styreleiar: Rune Dalager
Styremedlemmar: Karin Åsbø (nestleiar)
Karsten Mauset
Anne Lise Wullum
Lars Polden
Ingvild Kårvatn
Jon Arne Mogstad
Kjersti Mahle Brøske
Stine Valde

Observatør frå Surnadal Kommune: Lilli Husby

Kunstnerisk leiar:Henning Sommerro

Dagleg leiar: Anders Larsen

Vårsøghelga mottek årleg støtte frå Surnadal kommune, Norsk kulturråd og Møre og Romsdal fylke, i tillegg til støtte frå medlemmar av Vårsøglauget og Vårsøgvener.