Laget Vårsøg vart stifta i 1999 og er organisasjonen som kvart år arrangerar Vårsøghelga. Laget består av eit styre, dagleg leiar Gerd Ingrid Kvendset og kunstnerisk leiar Henning Sommerro.

Laget vil arbeide for eit auka kulturtilbod i kommunen, ved å arbeide fram eit årleg kulturarrangment av høg kunstnarleg kvalitet med basis i lokalsamfunnet, den lokale kulturhistoria og med stor publikumsappell lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vårsøglauget logo