Laget Vårsøg vart stifta i 1999, og er organisasjonen som kvart år arrangerar Vårsøghelga. Laget består av eit styre leia av Ole Magne Ansnes og kunstnerisk leiar Henning Sommerro.

Laget vil arbeide for eit auka kulturtilbod i kommunen, ved å arbeide fram eit årleg kulturarrangment av høg kunstnarleg kvalitet med basis i lokalsamfunnet, den lokale kulturhistoria og med stor publikumsappell lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vårsøglauget logo