Velkomen til Vårsøghelga 2019!

Våren kom ekstra tidleg til indre Nordmøre i år. Men sjølv om heggen blomstra på slutten av ein fantastisk april og bygda no står grønkledt og fin, etter kong vinters krampetrekning i starten av mai, så går liksom ikkje klarsignalet for sommaren på desse traktene før Vårsøg tonar ut Kleivakvelden på Vårsøghelga siste helga i mai.

Slik er det i år òg, for 25. gongen. Tenk det, at denne unike kulturhelga som sprang ut av unge Henning Sommerro si vise over diktet Hans Hyldbakk skreiv fredsvåren for 74 år sidan, og nettopp den første Kleivakvelden i 1995, no har vorte som ein institusjon her i regionen. Det er mange festivalar rundt om i dette mangfaldige landet, men slett ikkje alle opplever å nå slike milepælar som den Vårsøghelga no har nådd.

Det er mange gode grunnar til at det har kunne skje. Støttespelarane er alt for mange til å nemna her, frå både artistar og frivillige som har ønska å delta, til næringslivet, det offentlege og andre som har gitt oss økonomiske moglegheiter vi elles ikkje hadde hatt. Og sjølvsagt det kjære publikummet vårt; utan dei og deg hadde jo ikkje Vårsøghelga vore noko! Eg trur det er det at Vårsøghelga kan by på mange ulike uttrykk, god stemning, humor og folkelegheit for alle aldrar – i samspel med sjølve vårsøget – som gjer at den litt rare festivalen vår har vorte ein god tradisjon for mange, både for oss som bur her og for dei mange som kjem til Vårsøghelga for å feire våren med oss Surn’dalingane, år etter år.  Vi menneske er på jakt etter store opplevingar og høgtidsstunder, og Vårsøghelga er ei god jaktmark for slike.

Sjølv har eg ikkje tal på kor mange slike opplevingar eg har fått under  alle dei vårsøghelgene eg har fått vore med på, både som publikum og arrangør. Opplevingar som har brent seg fast og som det har gått opp for meg var unike. Du må vera der når det skjer; før det er over og opplevingane lever vidare berre i minna. For meg er det i samspelet mellom utøvarane og publikum – der og da – dei mest magiske kulturopplevingane oppstår.

Når eg ser programmet i år så veit at det inneheld nye skattar. Vi er stolte av å snekra saman eit program som verkeleg møter ambisjonane våre om å vere våryr, vakker og variert! Og så tykkjer vi sjølvsagt at det er ekstra stas at Henning, ein av grunnleggjarane av Vårsøghelga og den kunstarlege leiestjerna vår gjennom alle desse åra, får litt ekstra plass og tid som hovudartist på den nye Kleiva-scena. Det veit eg blir ei ny, stor oppleving på Kleiva-tunet som eg vonar mange vil få med seg!

Med vissheita om at det finst mange andre gode opplevingar framom oss – og at vi allveg vil prise den fantastiske våren vi kan oppleve her i nord – ser eg godt for meg at Vårsøghelga vil bli arrangert i minst 25 år til.

Velkomen i alle fall til den tjuefemte Vårsøghelga i rekkja – og til lykke med dei gode opplevingane!

Gerd Ingrid

 

Program og Billettar

Programmet finn du under fana program

Billettsal ved Surnadal kulturhus på https://www.surnadal-kulturhus.no/program/  eller ved å ringe 71657100

Vårsøgskranken

Vårsøghelga har eigen skranke i Surnadal kulturhus.

I Vårsøgskranken får du

  • Svar på dei flese spørsmål 🙂
  • Armbandsbillett i bytte mot vårsøg- og helgapassbillett
  • Akkrediteringspass til pressa
  • Fribillettar til samarbeidspartnerane
  • Dikt og billett til diktlesarane på Kleiva
  • T-skjorter
  • Diktbøker
  • Informasjon om arrangementa

Opningstider
Fredag: kl. 16–20
Laurdag og søndag: kl. 10–18

Skyss til Kleiva

Buss til Kleivakvelden går frå kulturhuset kl. 17.00.